Recuperator

Un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură este o unitate de tratare a aerului special concepută pentru filtrarea aerului din încăperi şi spaţii publice/private.

 

Un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură asigură simultan atât necesităţile de ventilaţie cât şi pe cele de încălzire necesare. În regim de iarnă aerul este încălzit înainte de introducerea sa în incintă la o temperatură mai mare decât temperatura ambiantă cu ajutorul unui schimbător de căldură (recuperator de căldură). În acest fel aerul introdus de sistemul de ventilaţie cu recuperare de căldura va contribui la acoperirea pierderilor de căldură ale incintei.

 

Extragerea aerului viciat de către acest sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură se face după ce acesta traversează incinta în scopul de a fi recirculat. Într-un recuperator de căldură (schimbător în plăci) se face schimbul energiei termice dintre aerul cald viciat, extras din interior către aerul rece filtrat, venit din exterior. În anotimpul cald un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură funcţionează în sens invers.

 

Tipuri de sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură. În funcţie de suprafaţa ce trebuie ventilată întâlnim două tipuri de sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură:

– Sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură pentru o singură încăpere.

– Centrale de ventilaţie cu recuperare de căldură pentru domeniul industrial.

 

Aceste tipuri de sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură s-au dezvoltat mult în ultimul timp, deoarece ele permit obţinerea unei aerisiri generale şi permanente cu un debit de aer nou stabil şi independent de condiţiile atmosferice. Ventilaţia cu recuperare de căldură prin sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură este modul de ventilare cel mai folosit, deoarece el satisface în cel mai înalt grad nivelul de confort, putând asigura diverse funcţii termodinamice (încălzire, racire, climatizare).

 

Scopul acestor sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură este acela de a asigura condiţiile de puritate a aerului şi a microclimei corespunzătoare activităţii depuse de om şi a naturii procesului tehnologic. Realizarea acestor cerinţe cu sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură contribuie la menţinerea capacităţii de muncă, la înlăturarea îmbolnăvirilor profesionale, la ridicarea productivităţii muncii, a calităţii produselor, etc.